MISSIÓ

A Tempus Vitae considerem com a missió oferir al professional del sector sociosanitari, un ventall de formacions actuals que els hi siguin del màxim profit a l'hora de desenvolupar la seva tasca. Sense oblidar en cap moment l'aspecte actitudinal i benestar personal, que considerem com a mínim de la mateixa importància, que la formació competencial, per tal de que el seu servei sigui de la millor qualitat possible en vers l'usuari. Formacions que regularment anirem actualitzant, per trobar aquest necessari equilibri en el professional.