MEMÒRIA CORPORATIVA

TEMPUS VITAE.
- Neix amb motiu d'oferir als Professionals del sector Sociosanitari, una selecció de formacions emmarcades dins de la Formació Continua dels Treballadors/es, per tal de recolzar la seva capacitació competencial, a través de les diferents formacions tècniques directament relaciones amb la seva tasca.

Així mateix, considerem que els actuals i diferents canvis socials, aconsellen oferir una amplia selecció de formacions relacionades amb l'aspecte actitudinal dels Professionals, i que donin una resposta a possibles dificultats que el propi professional pugi tenir, be sigui d'aspecte psicològic o fisiològic, i que pugin esdevenir en una menor qualitat de servei als usuaris.

Per tal motiu, hem creat dues Àrees orientades tan al Creixement Personal com a Teràpies Alternatives, on el Professional i trobarà formacions pensades pel seu benestar tan psíquic com físic, tan necessari per desenvolupar eficientment el seu servei a les persones de les que en té cura.

Tan mateix entenem que l'èxit de les formacions recau en molt bona part en els docents que les imparteixen, i per aquesta raó hem creat una base de docents col•laboradors, tots ells diplomats en les seves especialitats, amb una amplia experiència en la docència, així com d'una gran qualitat humana, els quals comparteixen aquest il•lusionant projecte.

Tot seguit trobareu els diferents índex de formacions totes elles amb la possibilitat de ser bonificades a través de la Fundación Tripartita, i orientades com ja hem esmentat als professionals dels diferents Centres d'atenció Sociosanitaria, i que estem segurs seran del vostre interès.

  • Jordi Valls i Pérez
  • Direcció i Àrea Comercial
  • Tempus Vitae