La creixent demanda de formació dels professionals, fa necessari en tot moment augmentar el nostre número de col·laboradors en els diferents àmbits. Per tal cosa us convidem a treballar amb nosaltres en la impartició de cursos de formació de les diferents especialitzacions, o be en tasques pròpies d'assessorament i comercialització dels mateixos. Podeu utilitzar les dades de contacte per enviar-nos els vostres cv's, i a la major brevetat ens posarem en contacte amb vosaltres.