Valors

Els valors que ens son comuns a Tempus Vitae, son tots aquells relacionats amb el tracte humà. L'honestedat, l'eficàcia, el bon servei, la proximitat, la calidesa i l'empatia, son aspectes que estan molt presents en el nostre treball diari. Perquè entenem que per damunt de la mecànica de treball, treballem amb Institucions que ofereixen un servei social de màxima i vital importància, formades per professionals d'un alt esperit vocacional. En nosaltres sempre hi trobareu la millor disponibilitat, per tal de complaure-us en satisfer les necessitats formatives dels vostres professionals, i desitgem ser uns propers col·laboradors.